Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Uppdatering i tvist mellan Micro Systemation och Cellebrite

Regulatory

Micro Systemation AB och det amerikanska dotterbolaget MSAB Inc. ("MSAB") är för närvarande indraget i en rättstvist med en konkurrent, Cellebrite Mobile Synchronization Ltd ("Cellebrite").

Utan förvarning lämnade Cellebrite på eftermiddagen den 16 augusti 2013 in en inlaga till en federal amerikansk domstol med krav på MSAB att inom mindre än en vecka besvara påståenden från Cellebrite. MSAB gick omgående noggrant igenom de av Cellebrite presenterade bevisen och konstaterade att Cellebrites krav var ogrundade. MSAB konstaterar samtidigt att Cellebrites påståenden, även om de varit riktiga, i själva verket påverkar mindre än en procent av XRY-mjukvarans funktionalitet och inte påverkar MSABs pågående och framtida support till sina kunder.

MSAB bedömer att Cellebrites domstolstalan gjordes med onda avsikter i ett försök att skada MSAB och vinna konkurrensfördelar. MSAB skriver nu en domstolsinlaga som kommer att avfärda delar av eller alla Cellebrites påståenden samt förbereder samtidigt motkrav mot Cellebrite och ser fram emot att vinna slutlig framgång i målet.                                                                                    

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2013 klockan 13:00 CEST.

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, USA, Sydamerika, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.

         VD Joel Bollö, +46 8 739 02 70, joel.bollo@msab.com eller
         Styrelseordförande Henrik Tjernberg,+46 8 739 02 70, henrik.tjernberg@msab.com