Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: uppdatering om den pågående tvisten med Cellebrite

Regulatory
Micro Systemation (”MSAB”) ger denna uppdatering om företagets pågående tvist med Cellebrite. MSABs amerikanska advokater har instruerat företaget att inte ge ytterligare information om Cellebrites ansökan om säkerhetsåtgärder mot MSAB, om MSABs argument mot ansökningen eller om den nyligen genomförda förhandlingen inför domstolen. Så mycket kan dock sägas, som att MSAB bedömer att Cellebrites ansökan saknar rättslig grund och därför med kraft kommer att bestrida Cellebrites krav samt avser att agera skyndsamt för att avfärda samtliga eller delar av kraven som ogrundade.  

Styrelsen

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2013 klockan 15:30.           

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, USA, Sydamerika, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.

         Ordförande Henrik Tjernberg, +46 8 739 02 70, henrik.tjernberg@msab.com eller CEO Joel Bollö, +46 8 739 02 70, joel.bollo@msab.com