Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Uppföljning långsiktiga finansiella mål

Regulatory
Uppföljning långsiktiga finansiella mål

Micro Systemations styrelse kommunicerade bolagets långsiktiga finansiella mål den 24 juni 2010; att över en treårsperiod sträva efter att uppnå minst 25 procents organisk omsättningstillväxt samt minst 25 procents rörelsemarginal.

Vid halvårsskiftet 2013 hade bolaget uppnått en genomsnittlig omsättningstillväxt på 27,8 % samt haft en genomsnittlig rörelsemarginal på 18,2 %.

Styrelsen avser att fortsätta arbetet med en hög tillväxt under lönsamhet och med goda marginaler. Några nya specifika mål avseende tillväxt och rörelsemarginal kommer inte att anges.

Styrelsen
 

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2013 klockan 10:30 CEST.

         VD Joel Bollö, +46 8 739 02 70, joel.bollo@msab.com eller Ordförande Henrik Tjernberg, +46 8 739 02 70, henrik.tjernberg@msab.com