Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Årsstämmokommuniké 2014

Regulatory
Årsstämma i Micro Systemation AB (publ) 2014

Vid gårdagens årsstämma i Micro Systemation AB (publ) beslutades:

  • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Att godkänna styrelsens förslag till en kontant utdelning om 0,10 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 12 maj 2014. MSAB B handlas exklusive utdelning från och med den 8 maj 2014.
  • Att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja Katarina G Bonde, Ulf Arnetz, Jan-Olof Backman, Örjan Gatu och Robert Ahldin till ordinarie ledamöter i styrelsen. 
  • Att omvälja Deloitte AB med Erik Olin som huvudansvarig auktoriserad revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Att till valberedningen omvälja Henrik Tjernberg och Joakim Dal till ledamöter, samt Erik Hermansson som också utsågs till ordförande för valberedningen.

VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen om bolagets verksamhet samt marknadsförutsättningarna för bolagets produkter och tjänster.

 

Kontaktpersoner:

Styrelseordförande                                     CFO              

Henrik Tjernberg                                         Joachim Sandberg

+46 8 739 02 70                                          +46 8 739 02 70

henrik.tjernberg@msab.com                        joachim.sandberg@msab.com  

 

Styrelsen i maj 2014

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, USA, Sydamerika, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.