Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: EPO upphäver patent tidigare beviljat till Radio Tactics Limited

Regulatory
EPO upphäver patent tidigare beviljat till Radio Tactics Limited

Som ett resultat av MSABs överklagande har European Patent Office, EPO, beslutat att upphäva det tidigare beviljade patentet angående ”A forensic toolkit and method for accessing data on SIM or USIM cards”. Beslutet kommer att publiceras inom kort och kan därefter överklagas under efterföljande två månader.

”Det känns bra att EPO har gjort samma bedömning som MSAB, dvs att tekniken inte är patenterbar säger bolagets VD Joel Bollö”.  

Bolaget återkommer med mer information i ärendet när ytterligare omständigheter föreligger.

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2014 klockan 15:00 CET.

 

         VD, Joel Bollö +46 8 739 02 70 joel.bollo@msab.com eller Ordförande Henrik Tjernberg +46 8 739 02 70 henrik.tjernberg@msab.com