Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: extra bolagsstämmokommuniké 2014

Regulatory
Extra bolagsstämma i Micro Systemation AB (publ)

Vid dagens stämma i Micro Systemation AB (publ) beslutades:

Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram 2014-2017 för VD och utvecklingschef godkändes med erforderlig majoritet. Detta innebär bland annat att 218 404 st aktier av serie B, som bolaget har i eget förvar, kommer att överlåtas till deltagarna i programmet inom två månader, samt att 440 000 st teckningsoptioner kommer att emmiteras med möjlighet för deltagarna att teckna aktier av serie B från och med 2016-01-01 till och med 2017-06-16.

 

Kontaktpersoner:

Styrelseordförande                                     CFO              

Henrik Tjernberg                                         Joachim Sandberg

+46 8 739 02 70                                          +46 8 739 02 70

henrik.tjernberg@msab.com                        joachim.sandberg@msab.com  

 

Styrelsen i juni 2014

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, USA, Sydamerika, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.