Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Radio Tactics Limited överklagar EPOs beslut att upphäva patent

Regulatory
European Patent Office, EPO, beslutade i fjol att upphäva det tidigare beviljade patentet angående ”A forensic toolkit and method for accessing data on SIM or USIM cards”. Patentinnehavaren, Radio Tactics Limited, gavs en tidsfrist om två månader efter att beslut publicerats, att överklaga beslutet. En överklagan har inkommit till EPO varefter patentinnehavaren har fram till den 22 maj att lämna in grunderna för en sådan överklagan.

MSAB kommer efter att grunderna för överklagan lämnats in, ges möjlighet att bereda motargument. Bolaget återkommer med mer information i ärendet när ytterligare omständigheter föreligger.

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2015 klockan 08:00 CET.

         VD, Joel Bollö,+46 8 739 02 70, joel.bollo@msab.com eller Henrik Tjernberg, +46 8 739 02 70, henrik.tjernberg@msab.com