Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Erhåller order på XRY Kiosk från Metropolitan Police Service i London

Regulatory
MSAB har erhållit en order från London Metropolitan Police Service (MPS). Ordervärdet uppgår till motsvarande drygt 5,5 MSEK och avser 60 stycken XRY kiosk med ett hyresavtal på 18 månader. I beställningen ingår även ett omfattande utbildningsprogram av såväl slutanvändare som utbildare inom MPS. Ordern har vunnits i hård konkurrens och efter upphandling och utvärdering. Intäktsföring kommer att ske löpande under hyresavtalets löptid.

”Vi är mycket nöjda med den här ordern som innebär ett genombrott för XRY kiosk men också en del i en viktig strategisk satsning av the Met, säger MSABs VD Joel Bollö i en kommentar. Den engelska polisen har alltid legat i framkant när det gäller kriminalteknisk användning inte minst avseende mobiltelefoner. Metropolitan Police genomgår för närvarande en omfattande förnyelse- och förändringsprocess med syfte att effektivisera och kostnadsoptimera verksamheten. Våra produkter och expertis inom mobile forensics kommer att vara en viktig del av den förnyelseprocessen, fortsätter Bollö. England var den exportmarknad där MSABs produkter mötte mycket stor framgång i ett tidigt skede. Att the Met nu tar nästa steg och implementerar våra produkter på en strategisk nivå känns bra och kommer att vara mycket lärorikt, inte minst för andra marknader, avslutar Joel Bollö.”

Metropolitan Police Service, MPS eller the Met är den polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten i Londonområdet förutom centrala ” The City of London”. Förutom ordinarie polisuppgifter ingår bland uppgifterna ansvar för antiterrorism, beskydd av den kungliga familjen och regeringen. MPS kallas ibland Scotland Yard med syfte på den adress där huvudkontoret tidigare var beläget.

Informationen i detta meddelande är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015 klockan 08:10 CEST.

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.

 

 

         Verkställande direktör Joel Bollö, telefon +46 8 739 02 70, e-mailjoel.bollo@msab.com