Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: publicerar årsredovisning för 2014

Regulatory
MSAB publicerar årsredovisning för 2014

MSABs årsredovisning för 2014 finns idag tillgänglig på bolagets hemsida www.msab.com. Tryckt version kommer att finnas tillgänglig inom kort och kan beställas hos bolaget per telefon +46 (0) 8 739 02 70 eller per e-post office@msab.com
 

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Informationen i detta meddelande är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 klockan 08:30 CEST.

         CFO, Joachim Sandberg, telefon +46 8 739 02 70, e-post joachim.sandberg@msab.com