Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB erhåller en order från Asien på 11 msek

Regulatory
 

Som ett resultat av MSAB:s marknadsnärvaro och fortsatta utveckling av ”state of the art” mobile forensic verktyg erhåller bolaget en order på totalt 11 msek. Ordern består av framförallt XRY office och avtalet löper på tre år. Kunden är en rättsvårdande myndighet i Asien som, pga sekretess, inte specificeras närmare. 

”Det är nödvändigt för brottsutredande myndigheter att prioritera sina resurser där de gör mest nytta. Idag finns det fler mobilabonnemang än invånare på jorden. Mobiltelefoner används för allt, även i brottssammanhang. Det finns inte någon typ av brott där inte en mobiltelefon har använts . Vår satsning i Asien bär nu ytterligare frukt”, säger VD Joel Bollö.

 

Media kontakter:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com

 

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2016 klockan 10:00 CEST.

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande akt��r inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.