Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: information med anledning av föreslagen utdelning

Regulatory
 

Under förutsättning att årsstämman i Micro Systemation AB beslutar att bifalla styrelsens förslag om en kontant utdelning om totalt 2,20 kr per aktie gäller följande tidpunkter:

  • Sista dag för handel med MSAB B inklusive utdelning är den 10 maj 2016
  • Den 11 maj 2016 handlas MSAB B exklusive utdelning
  • Avstämningsdag för utdelning är den 12 maj 2016
  • Utbetalning beräknas ske genom Euroclear ABs försorg den 17 maj 2013

Micro Systemations årsstämma äger rum den 10 maj kl 18.00 i Gällöfsta Citys lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

Styrelsen i april 2016

 

 

Kontakt:

Styrelseordförande Henrik Tjernberg, + 46 8 739 02 70, henrik.tjernberg@msab.com eller

tf CFO Kristina Mackintosh, +46 8 739 02 70 , kristina.mackintosh@msab.com

                                             

 

 

 

Informationen i detta meddelande är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016 klockan 15:15 C(S)ET.

 

 

 

 

 

 

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.