Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB publicerar årsredovisning för 2015

Regulatory
 

MSABs årsredovisning för 2015 finns idag tillgänglig på bolagets hemsida www.msab.com.

Tryckt version kommer att finnas tillgänglig inom kort och kan beställas hos bolaget per telefon + 46 (0) 8 739 02 70 eller per e-post office@msab.com.

 

 

 

Kontakt:

tf CFO                                                        

Kristina Mackintosh                                                        

+46 8 739 02 70                                      

kristina.mackintosh@msab.com                                     

 

 

 

 

Informationen i detta meddelande är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2016 klockan 08:00 C(S)ET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.