Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB publicerar preliminära bokslutssiffror för 2015

Regulatory
MSAB har sammanställt det ekonomiska utfallet för 2015. Bolaget bedömer att det kan föreligga avvikelser gentemot marknadens förväntningar, och presenterar därför redan nu preliminära siffror för det fjärde kvartalet 2015.

De preliminära siffrorna för helåret 2015 indikerar en nettoomsättning i intervallet 224-227 (181,0) mkr. Rörelseresultat beräknas uppgå till 55-57 (14,1) mkr.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet beräknas uppgå till 63-66 (65,5) mkr och rörelseresultatet beräknas ligga i intervallet 17-19 (19,5) mkr.

Som tidigare kommunicerats vann MSAB en större order till Metropolitan Police Services (MPS) i London med leverans under det fjärde kvartalet. Produkterna hyrs av MPS under 18 månader och bokförs därför linjärt över avtalsperioden. Det är en betalningsmodell som hittills inte har efterfrågats av MSABs kunder. Att intäkterna till en större del skjuts framåt har påverkat nettoomsättningen och rörelseresultatet negativt under det fjärde kvartalet.

Bolagets VD Joel Bollö säger i en kommentar att ”sammantaget var 2015 ett nytt rekordår för MSAB. Nettoomsättningen växer cirka 24 procent och rörelsemarginalen beräknas hamna mellan 24 och 25 procent. Att tillväxten varierar mellan kvartalen är normalt i vårt marknadssegment. Särskilt glädjande är att vår nyutgåva av produkten XRY Kiosk nått ett genombrott”. 

Bollö fortsätter, ”volymen för XRY Kiosk ökar flerfaldigt jämfört med 2014. XRY Kiosk är en viktig del i vår strategi att tillhandahålla en hel plattform av produkter som var och en fyller en funktion i ett kriminaltekniskt ekosystem. Vi ser hur våra produkter är rätt positionerade för hur de rättsvårdande institutionerna utvecklar sin verksamhet”.

Som helhet för 2015 uppvisar bolaget en tillväxt och lönsamhet som överstiger de interna förväntningarna vid ingången av 2015. 

Bokslutskommuniké för 2015 kommer att presenteras i sin helhet den 29 januari kl 08:00. Bokslutet kommer dessförinnan att revideras. I enlighet med MSABs policy ges inga detaljerade prognoser avseende marknadsutveckling eller resultatestimat. 

Stockholm, 15 januari 2016

 

Informationen i detta meddelande är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2016 klockan 10:00 CET.

         Joel Bollö, +46 8 739 02 70, joel.bollo@msab.com