Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

VD och Utvecklingschefs aktieförsäljning

Regulatory
 

MSABs VD och Utvecklingschef har vardera avyttrat 110 000 st B-aktier i bolaget för att finansiera teckning av 220 000 st aktier var enligt det optionsprogram som beslöts av en extra bolagsstämma den 13 juni 2014. Teckningstiden för optionerna löper från den 1 januari 2016 till den 16 juni 2017.

Efter teckning kommer VD och Utvecklingschefs  innehav av aktier att öka med 110 000 aktier var jämfört med innehavet innan den försäljning som gjordes den 9 mars 2016.

 

Kontaktperson:

 

Styrelseordförande                                                        

Henrik Tjernberg                                                             

+46 70 582 13 04                                    

henrik.tjernberg@msab.com                                           

 

 

 

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq