Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB erhåller väsentlig order från kund i Europa

Regulatory
 

Som ett resultat av MSAB:s marknadsnärvaro och fortsatta utveckling av ”state of the art” mobile forensic lösningar har bolaget fått ordrar som innebär intäkter om ca 19 MSEK i tredje kvartalet. Ordrarna består framförallt av MSABs Kiosk, en användarvänlig lösning framtagen för att snabbt och enkelt extrahera information ur mobiltelefoner utan att särskild expertis krävs. Ordrarna innefattar även XEC Director, en produkt som möjliggör central administration och styrning av mobilforensiska undersökningar nationellt. Avtalet löper initialt på tre år. Kunden är en myndighet i Europa som, pga sekretess, inte kan specificeras närmare. 

”Vi ser ett allt bredare användande av mobile forensic data av myndigheter för att effektivisera och prioritera sina resurser där de gör mest nytta. Kompetens och lösningar som hanterar information som hämtas från mobiler blir allt viktigare när det gäller att stödja samarbete och beslutsfattande över myndighetsgränser. Våra satsningar på den europeiska marknaden har dessutom återigen visat sig vara en viktig del för vår tillväxt ”, säger VD Joel Bollö.

 

Media kontakter:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20

joel.bollo@msab.com

 

 

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 klockan 08:00 CEST.

 

 

 

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.