Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB erhåller väsentlig order i Q3 från Frankrikes Gendarmerie Nationale

Regulatory

Som en direkt följd av MSABs marknadsnärvaro och fortsatta utveckling av toppmoderna mobilforensiska lösningar har bolaget fått en order på cirka 12 MSEK från Frankrikes Gendarmerie Nationale med planerad leverans under tredje kvartalet. Ordern avser MSAB:s lösning för att extrahera data, XRY, för decentraliserad användning. Lösningen är användarvänlig och anpassad för snabb och enkel utvinning av information från digitala enheter, utan krav på särskild expertis.

"Vi har sedan länge en stark position i Europa men vi ser fortfarande många möjligheter till ytterligare tillväxt. Intäktsmässigt är MSAB:s största kundgrupp olika polismyndigheter. Frankrikes Gendarmerie Nationale är ett utmärkt exempel på hur våra forensiska lösningar expanderar till en annan typ av kund . Detta bekräftar vår starka tro på att vi bara har skrapat på ytan av samhällets behov av digitala forensiska verktyg ", säger VD Joel Bollö.

Kontakt:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com
                                             

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16  juli 2018 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.