Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Kommentar till försäljning av aktier

"Med ett 2017 bakom oss där både omsättning och resultat noterade en ny rekordnivå ser jag fram emot att fortsätta utveckla och växa MSAB. Jag talar för både mig och Örjan Gatu när jag säger att de aktier vi avyttrat under februari ej skall missförstås som en minskad tro på bolaget och dess framtid. Vi äger bägge två fortfarande betydande aktieposter i bolaget och framför allt har jag ett oförminskat engagemang i MSAB:s mycket spännande tillväxtresa. Jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta leda, utveckla och växa MSAB".

Stockholm i februari 2018

Joel Bollö
Verkställande direktör

Media kontakter:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.