Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Henrik Bergentoft slutar som CFO i februari 2020

Regulatory


MSAB meddelar idag att Henrik Bergentoft beslutat att efter drygt tre år lämna sin tjänst som Chief Financial Officer (CFO) för en ny position utanför MSAB. Henrik Bergentoft lämnar MSAB under februari månad 2020, en process för att rekrytera en permanent CFO inleds omgående.

”Henrik har varit en mycket värdefull tillgång och jag är väldigt tacksam för den tid han varit på MSAB och önskar honom lycka till med sitt nya uppdrag”.

Joel Bollö, VD

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.