Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Valberedning i MSAB

Som tidigare meddelats i MSABs Q3-rapport så återkommer härmed valberedningen med besked om hur vakansen efter Erik Hermanssons avgång ska fyllas.


Valberedningen inför årsstämman 2021 består av ordförande Kenneth Andersen, Strawberry Capital, Wilhelm Gruvberg, Alcur fonder samt Henrik Tjernberg, styrelseordförande i MSAB. Samtliga ledamöter representerar bolagets samtliga aktieägare. Valberedningen kommer att ta fram förslag till årsstämman 2021 i enlighet med gällande bolagsstyrningskod.


Kontakt med MSABs valberedning sker per mail: valberedning@msab.com


Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö
Tel. 08-739 02 70
Email: joel.bollo@msab.comKort om MSAB
MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 120 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

https://www.msab.com/