Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Ändrat datum för årsstämma 2021 i MSAB (publ)

Regulatory

MSAB (publ) har tidigare meddelat att årsstämman 2021 skulle hållas torsdagen den 13 maj 2021. Då dagen efter är en röd dag har styrelsen beslutat att flytta stämman till tisdagen den 11 maj 2021 för att öka möjligheten för aktieägare att delta i stämman.


Separat kallelse kommer att skickas ut på sedvanligt sätt.


Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021, klockan 08:00 CEST.


Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö
Tel. 08-739 02 70
Email: joel.bollo@msab.com


Kort om MSAB
MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

https://www.msab.com/