Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Daniel Nyholm slutar som CFO i mars 2022

Regulatory

MSAB meddelar idag att Daniel Nyholm har valt att avsluta sin tjänst som Chief Financial Officer (CFO) för en ny position utanför MSAB. Daniel Nyholm lämnar MSAB under mars månad 2022. 

Daniel har varit anställd i MSAB sedan 2020 och han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden. 

- Daniel har under sin tid på MSAB bidragit till utvecklingen av koncernens ekonomifunktion. Jag vill tacka honom för hans insats i MSAB och önskar honom lycka till med sina nya utmaningar, säger Joel Bollö, VD MSAB.

Processen för att hitta en ersättare har påbörjats.

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 klockan 16:30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Joel Bollö, CEO MSAB, joel.bollo@msab.com, +46 8739 0270

Om MSAB

MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, militär och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B.

www.msab.com