Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB ger utredare mer data från fler mobiltelefoner samtidigt som offrens integritet bibehålls

MSAB, världsledande inom mobil kriminalteknik, offentliggör sin tredje stora produktlansering 2021. Företagets spjutspetsprodukt XRY, som används för att extrahera data ut mobiltelefoner, har bland annat uppdaterats med extra stöd för fler telefoner, avkodning av bild- och ansiktsigenkänning från Apple, stöd för iOS 15 och Android 12 Beta samt ger en förbättrad användarupplevelse.

Marknaden för mobila enheter och appar är förmodligen den snabbast växande i världen. XRY stöder nu nära 36 000 mobiltelefonprofiler. MSAB:s kunder kan nu extrahera data ur de senaste versionerna av mobiltelefoner och genomföra fördjupade dataanalyser som medför att brott kan klaras upp snabbare. ”I vårt kontinuerliga arbete, att utveckla digitala kriminaltekniska lösningar som går i takt med den övriga mobiltelefonutvecklingen, gör vi ständigt förbättringar för brottsbekämpande myndigheter så att de får tillgång till mer mobildata från låsta och krypterade mobila enheter. För kriminaltekniska chefer inom rättsväsendet värden över innebär det även fördjupade dataanalyser och en möjlighet att leda sina utredningsteam från en central kontrollpunkt”, säger Joel Bollö, VD för MSAB.

Extraktionslösningen XRY gör det också möjligt för brottsbekämpande myndigheter att visa att de vidtar alla rimliga tekniska åtgärder för att minimera riskerna för dataintrång när det gäller t ex personuppgifter i mobiltelefoner. Med XRY kan utredare och analytiker göra selektiva extraktioner, där man utvinner data endast från utvalda appar eller data för en specifik tidsperiod, för att säkerställa att offrens och vittnenas integritet bibehålls.

Selektiva extraktioner för bibehållen regelefterlevnad och integritet
Den enda data som brottsutredaren behöver kan specificeras i inställningarna, vilket gör den stora skillnaden när det gäller integritet. Om en utredare bara behöver data från en viss app under en viss tid kan det enkelt göras med XRY. Denna funktion är avgörande för rättssäkerheten, för att minimera intrång och upprätthålla dataskyddsbestämmelser, då allt hänger på att vittnen vill dela sin data med brottsbekämpande myndigheter. ”Behovet av att förstå de rättsliga grunderna för att utvinna digitala bevis från mobiltelefoner och samtidigt behålla de grundläggande rättigheterna till integritet blir allt viktigare för vår bransch. Till exempel diskuteras just nu i Storbritannien behovet av bättre datautvinningsteknik för att minska tiden som offren är utan sina telefoner. Ambitionen är att polisen ska ge tillbaka telefonen till vittnet eller offret inom 24 timmar”, säger Mike Dickinson, affärsutvecklingschef på MSAB.

Dessutom tillkommer nya regelverk för polisen att säkerställa att varje begäran om information är nödvändig och står i proportion till utredningen. Offer och vittnen påtalar ofta att anledningen till att de lämnar ut sina personuppgifter är att de annars inte får sina ärenden prövade.

Läs mer om de senaste produktutgåvorna här och övriga nyheter på msab.com
 

För mer information, kontakta:
Joel Bollö, VD MSAB, joel.bollo@msab.com, +46 8739 0270
Mike Dickinson, CBDO MSAB, mike.dickinson@msab.com, +46 76 051 15 15

Om MSAB
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, militär och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B.
www.msab.com