Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Styrelsen i MSAB föreslår årsstämman att besluta om utdelning på 2 SEK per aktie

Regulatory

Styrelsen i MSAB (publ) föreslår årsstämman att besluta om utdelning med 2 kronor per aktie. Förslaget reflekterar bolagets starka finansiella ställning, det stora intresset för bolagets lösningar globalt samt tilltron på en fortsatt stark utveckling under året - trots den rådande pandemin.

- MSAB:s finansiella ställning är stark. Bolaget och styrelsen har noggrant analyserat såväl nuvarande situation med den pågående pandemin som eventuella osäkerheter i framtida kassaflöden. Vi har kommit fram till att bolaget är väl rustat för att klara framtida utmaningar. Förslaget om utdelning reflekterar styrelsens samlade bild av bolagets nuvarande- och fortsatta förmåga, säger MSAB:s styrelseordförande, Henrik Tjernberg, i en kommentar.

Årsstämman hålls digitalt den 11 maj. Kallelse skickas ut separat och inkluderar styrelsens övriga beslutsförslag.


Denna information är sådan som MSAB, med organisationsnummer 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021, klockan 08:00 (CEST).


Frågor kan ställas till: Styrelseordförande Henrik Tjernberg, tel. 08-739 02 70, e-post:

henrik.tjernberg@msab.com


Om MSAB
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, militär och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom en helhetsmetod för rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder i hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. Läs mer på: www.msab.com