Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB har ändrat rapportdatum för bokslutskommuniké (januari – december) 2022

Regulatory

Nytt rapportdatum för bokslutskommunikén för januari – december 2022 är den 27 januari 2023 (tidigare datum 31 januari).

Om MSAB
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B.
www.msab.com

För ytterligare information, kontakta gärna:
Bernt Ingman, Styrelseordförande MSAB. Tfn: + 46 8 739 02 70
Joel Bollö, VD MSAB. E-post: joel.bollo@msab.com Tfn: +46 8 739 02 70