Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB:s årsredovisning för 2021 publicerad

Regulatory
MSAB:s årsredovisning för 2021 finns nu publicerad på svenska på koncernes webbplats: www.msab.com. Den engelska versionen av årsredovisningen förväntas att finnas tillänglig på företags webbplats den 9 maj, 2022.

Denna information är sådan information som MSAB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-25 08:00 CEST.

Om MSAB

MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B.
www.msab.com

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Kevsjö, Interim CFO, MSAB. E-post: lars.kevsjo@msab.com, tfn: +46 73 990 52 91