Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSABs omsättning och rörelseresultat i det fjärde kvartalet 2021 väntas överstiga marknadens förväntningar

Regulatory
Micro Systemation AB (publ) förbättrar både omsättning och rörelseresultat i det fjärde kvartalet 2021 som därmed förväntas överstiga marknadens förväntningar.

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner, har haft en hög leveransaktivitet i det fjärde kvartalet. Omsättningen beräknas uppgå till ca 108 MSEK i det fjärde kvartalet 2021, vilket motsvarar en tillväxt om 62% jämfört med fjärde kvartalet 2020. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2021, som ännu ej är slutligt fastställt, beräknas uppgå till ca 16 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om ca 15%, att jämföras med -4 MSEK för fjärde kvartalet föregående år. Detta motsvarar en ökning av rörelseresultatet om cirka 505%.

MSAB kommer, utöver av vad som framgår ovan, inte kommentera verksamhetens utveckling innan delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras i sin helhet. Detta kommer att ske i enlighet med den finansiella kalendern, dvs. den 27 januari 2022 kl. 08:00.

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära och ej reviderade.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Bollö, VD, +46-8 739 02 70
Daniel Nyholm, CFO, +46 709-968 333


 

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2022 klockan 08:00 CEST.
 

Om MSAB
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, har på många ställen blivit en de facto-standard för att säkra bevis i digitala enheter, kan även kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com