Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Valberedningen utsedd inför MSAB:s årsstämma 2023

Regulatory
I enlighet med årsstämmans beslut ska MSAB:s valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen. Vidare ska vid behov MSAB:s styrelseordförande adjungeras vid valberedningens sammanträden.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Erik Ivarsson (AB Grenspecialisten)

Christian Hellman (Edastra AB)

David Zaudy (Cervantes Capital AB)


Erik Ivarsson har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer, styrelse-, revisions- och utskottsarvoden samt, i den mån så anses behövligt, förslag till ändring i nuvarande instruktion till valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 11 maj 2023 på hotell Diplomat, Strandvägen 7C, Stockholm.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till MSAB:s styrelse kan vända sig till Erik Ivarsson, AB Grenspecialisten, telefon 073 389 0752, e-post: erik.ivarsson@grenspecialisten.com eller valberedning@msab.com.

Om MSAB
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B.
www.msab.com

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Bollö, VD MSAB, Email: joel.bollo@msab.com, telefon: 08 739 02 70