Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Regulatory

Valberedningen i Micro Systemation AB, som består av Erik Ivarsson (utsedd av AB Grenspecialisten) David Zaudy (utsedd av Cervantes Capital) och Christian Hellman (utsedd av Edastra AB), har beslutat att till årsstämman 2022 lämna följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska minskas med en person och således uppgå till fem ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Bernt Ingman, Fredrik Nilsson, Peter Gille samt nyval av Hanna Bilir och Rolf Rosenvinge. Ann Hellenius, Linda Nyberg och Jan-Olof Backman har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås vidare omval av Bernt Ingman.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede, förhållanden i övrigt, genomförd styrelseutvärdering, intervjuer med samtliga styrelsens ledamöter, diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet. För att ersätta de avgående ledamöterna har valberedningen sett det som önskvärt att komplettera styrelsen med ledamöter med bred erfarenhet inom teknologi, media och telekom (TMT), kommunikation och cybersäkerhet. 

Hanna Bilir har många års erfarenhet inom strategisk kommunikation där hon rådgett ledande bolag som iZettle, Truecaller och Telia Company i affärskritiska frågeställningar. Hanna leder Brunswicks nordiska teknologi, media och telekom (TMT) sektorgrupp och stöttar både snabbväxande och industriledande bolag inom hårdvara, mjukvara, nätverk och internet-services. Hanna ger också stöd åt ledningsgrupper och styrelser i en mängd olika projekt från börsnoteringar, M&A, kriskommunikation och företagspositionering. Hanna började på Brunswick 2006 och har arbetat på London och New York kontoret samt var med och grundade Stockholmskontoret. Hon har en Bachelor of Arts från Kings College London. Hanna är för närvarande styrelseledamot i Nordic LEVEL Group AB och Aros Bostadsutveckling AB, vilka båda är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Rolf Rosenvinge är grundare & VD för Paliscope AB, ett bolag som verkar på cybersäkerhets-marknaden med både rådgivningstjänster, analystjänster och en ”intelligence analysis”-plattform. Rolf har ett omfattande internationellt nätverk och en bakgrund som entreprenör och f.d. partner på revisionsbolaget PwC där han ansvarig för uppbyggnaden av PwC Sveriges cybersäkerhets-verksamhet och medlem i EMEA Cyber Leadership team. Innan PWC arbetade Rolf på General Electric i olika ledarroller inom GE Capital och GE Money med fokus på cyber/teknik & compliance samt strategiskt initiativ, men har också en omfattande erfarenhet från olika roller inom området National Security.

Valberedningen bedömer att Hanna Bilirs och Rolf Rosenvinges erfarenheter svarar väl mot önskvärda kompetensprofiler i styrelsen.

Varken Hanna eller Rolf äger idag några aktier i Micro Systemation AB och båda är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och även oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Årsstämman kommer att hållas den 11 maj 2022 kl. 18.00. I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

Stockholm, 18 februari 2022

Micro Systemation AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Ivarsson,

Valberedningens ordförande

erik.ivarsson@grenspecialisten.com

073-389 07 52

eller

Bernt Ingman

Styrelsens ordförande

bernt.ingman@live.com

070-751 57 60

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 klockan 09:00 CEST.
 

Om MSAB
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, har på många ställen blivit en de facto-standard för att säkra bevis i digitala enheter, kan även kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com