Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB vinner betydande affär i Nordamerika

Regulatory
MSAB (Micro Systemation AB, publ), ett världsledande företag inom digital forensik, får en order på 10 miljoner kronor från en federal myndighet i Nordamerika. ”Det är glädjande att vi får en ansenlig order redan efter två veckor in i det fjärde kvartalet och på den, så viktiga, nordamerikanska marknaden”, säger Peter Heuman, nytillträdd vd i MSAB.

Försäljningen avser förnyelse och uppgradering till MSAB:s avancerade extraktionsmjukvara, XRY Pro, till ett värde av 10 MSEK. Ordern kommer från en befintlig kund i Nordamerika som vill uppnå förbättrad åtkomst till fler versioner av mobiltelefoner för myndighetens användare, avtalet gäller i ett år. I beställningen ingår även hårdvara, bestående av kringutrustning som möjliggör extraktion av flera telefoner samtidigt och därmed effektiviserar handläggningen av myndighetens utredningar. Intäkterna förväntas redovisas i bolagets fjärde kvartalsrapport.

Om MSAB:
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För ytterligare information, kontakta gärna:
Peter Heuman, VD MSAB, peter.heuman@msab.com

Tony Forsgren, CFO MSAB, tony.forsgren@msab.com