Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB:s VD avgår

Regulatory
MSAB (Micro Systemation AB publ), ett världsledande företag inom mobil forensik noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap, meddelar att Joel Bollö idag avgår som VD i bolaget. Joel Bollö kvarstår formellt som anställd i bolaget till och med den 12 juni 2023 med begränsade arbetsuppgifter under övergångsperioden på tre månader.  

MSAB går nu in i en ny strategisk fas, med fokus på att accelerera den globala expansionen och realisera den fulla potentialen i affären inom mobil kriminalteknik. För att exekvera på den strategiska planen krävs att en tillväxtorienterad VD med bred kompetens inom IT-sektorn och erfarenhet av internationell försäljning rekryteras. Till dess att en ny VD är på plats kommer Mikael Falkovén ta över som tillförordnad VD. Mikael Falkovén är nuvarande försäljningschef för regionerna EMEA, Latinamerika och Asien, han har djup och långvarig erfarenhet av digital kriminalteknik och försäljning.

”Vi är tacksamma för Joel Bollös mångåriga bidrag som VD för MSAB. Han har lett bolaget under 21 år och har tillsammans med övriga medarbetare utvecklat ett bra erbjudande konkurrenskraftiga produkter, vilket resulterat i att bolaget idag har en ledande position på en växande global marknad. MSAB har ett starkt team på plats, vilket kommer att tjänar bolaget väl i nästa steg av företagets utveckling”, säger Bernt Ingman, styrelseordförande för MSAB.

”Det har varit ett privilegium att leda och utveckla MSAB och, tillsammans med ledningsgruppen, skapa ett ledande bolag globalt inom branschen för digital kriminalteknik. Jag ser fram emot att fortsätta följa MSAB:s utveckling och är stolt över att lämna över ett starkt bolag med en spännande tillväxtresa framför sig”, säger Joel Bollö, VD för MSAB.

Denna information är sådan information som MSAB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om MSAB
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, militär och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 140 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För ytterligare information, kontakta:
Bernt Ingman, Styrelseordförande i MSAB. Tfn: +46 70 751 5760