Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Rättelse: MSAB:s årsredovisning för 2022 publicerad

Regulatory
Rättelsen avser en ny version av ESEF.

MSAB:s årsredovisning för 2022 finns nu publicerad på svenska på koncernens webbplats: www.msab.com  
Den engelska versionen av årsredovisningen förväntas finnas tillgänglig på företagets webbplats den 22 maj, 2023.

Denna information är sådan information som MSAB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april, 2023,
kl 08:00 (CEST).

Om MSAB:
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För ytterligare information, kontakta gärna:
Bernt Ingman, Styrelseordförande Tfn: + 46 8 739 02 70
Tony Forsgren, CFO. Tfn: + 46 70 686 06 00, e-post: 
tony.forsgren@msab.com