Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Valberedningen utsedd inför MSAB:s årsstämma 2024

Regulatory
I enlighet med årsstämmans beslut ska MSAB:s valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen. Vidare ska vid behov MSAB:s styrelseordförande adjungeras vid valberedningens sammanträden.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Erik Ivarsson (AB Grenspecialisten)

Christian Hellman (Edastra AB)

David Zaudy (Cervantes Capital AB)


Erik Ivarsson har utsetts till valberedningens ordförande.

Alcur Fonder, som var MSAB:s tredje största aktieägare per utgången av det tredje kvartalet har, i linje med valberedningsinstruktionen, valt att överlåta sin plats i valberedningen till MSAB:s fjärde största aktieägare Cervantes Capital.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2024 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer, styrelse-, revisions- och utskottsarvoden samt, i den mån så anses behövligt, förslag till ändring i nuvarande instruktion till valberedningen.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till MSAB:s styrelse kan vända sig till Erik Ivarsson, AB Grenspecialisten, telefon 073 389 0752, e-post: erik.ivarsson@grenspecialisten.com eller valberedning@msab.com.

Om MSAB:
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Heuman, VD MSAB. E-post: peter.heuman@msab.com