Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Regulatory
Valberedningen i MSAB (Micro Systemation AB publ), som består av Erik Ivarsson (utsedd av AB Grenspecialisten) David Zaudy (utsedd av Cervantes Capital AB) och Christian Hellman (utsedd av Edastra AB), har beslutat att till årsstämman 2023 lämna följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska ökas med en (1) person och således uppgå till sex (6) ledamöter.
Valberedningen föreslår omval av Peter Gille, Fredrik Nilsson, Rolf Rosenvinge samt nyval av Andreas Hedskog, Jesper Kärrbrink och Charlotte Stjerngren. Bernt Ingman och Hanna Bilir har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås vidare nyval av Peter Gille som varit ledamot i styrelsen i MSAB sedan 2020. Valberedningen riktar ett stort tack till Bernt och Hanna för betydelsefulla insatser under deras tid i styrelsen.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede, förhållanden i övrigt, genomförd styrelseutvärdering och intervjuer med samtliga styrelsens ledamöter diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. För att ersätta de avgående ledamöterna har valberedningen sett det som önskvärt att komplettera styrelsen med ledamöter med bred erfarenhet inom teknologi, mjukvara, företagsledning samt kommunikation

Andreas Hedskog har många års erfarenhet som entreprenör, VD och styrelseordförande/ledamot i tillväxtbolag. Andreas är idag styrelseordförande i 4C Group AB (publ), ett bolag som han grundade 2000 och har utvecklat först som VD och sedan som arbetande styrelseordförande och ansvarig för bolagets mjukvaruprodukter fram tills bolaget noterades 2022. Andreas är även styrelseledamot i Newbury Pharmaceuticals AB (publ), SnigelDesign AB, branschföreningen Säkerhets- och försvarsföretagen och ytterligare ett par bolag. Andreas har stor erfarenhet av att skapa lönsam tillväxt på den internationella säkerhetsmarknad där MSAB verkar, med såväl polisiära som militära och näringslivskunder och han tar med sig mångårig erfarenhet av att leda och utveckla en mjukvaruproduktorganisation.

Jesper Kärrbrink har en lång erfarenhet som VD för bl.a. Östersunds-Posten, Radio-Rix, Metro International, Bonniers Interaktiv, Bonniers Veckotidningar, Svenska Spel, Eniro AB, Euroflorist AB samt Mr Green Ltd. Jesper är i dag styrelseledamot och strategisk rådgivare åt flera bolag med ett fokus på B2B inom bl.a. spel, med-tech och sport-tech. Som VD har Jesper varit ansvarig för att utveckla bolag och digitala transformationer inom en rad olika branscher både i Sverige och internationellt. Jesper har också en lång erfarenhet från styrelsearbete både som ordförande och ledamot. Jesper studerade ekonomi på Örebro Universitet, är författare till tre böcker och ofta anlitad föreläsare. 

Charlotte Stjerngren är sedan 2018 delägare i Cord Communications där hon är rådgivare inom investerarrelationer åt företrädesvis börsnoterade bolag. Charlotte har över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie och bred erfarenhet som ekonomijournalist med inriktning på börsnoterade bolag. Charlotte är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har även en jur.kand. från Stockholms universitet. Charlotte är sedan 2019 styrelseledamot i kontraktstillverkaren NOTE AB, noterad på Stockholmsbörsen.

Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöternas erfarenheter svarar väl mot önskvärda kompetensprofiler i styrelsen. Samtliga ledamöter bedöms som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och även oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.
Årsstämman kommer att hållas den 11 maj 2023 kl. 19.00 på hotell Diplomat, Strandvägen 7C, Stockholm. I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

Denna information är sådan information som MSAB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om MSAB:
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, militär och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 140 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För ytterligare information, kontakta:
Erik Ivarsson, Valberedningens ordförande. E-post: erik.ivarsson@grenspecialisten.com, tfn: 073-389 07 52
Bernt Ingman, Styrelseordförande i MSAB. E-post: bernt.ingman@live.com, tfn: +46 70 751 5760