Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Micro Systemation publicerar årsredovisning för 2011

Regulatory
Micro Systemation ABs årsredovisning för 2011 finns idag tillgänglig på bolagets hemsida www.msab.com. Tryckt version kan beställas per post, Micro Systemation AB, Råsundavägen 1, 169 67 SOLNA, per telefon +46 (0) 8 739 02 70  eller per e-post joachim.sandberg@msab.com

Micro Systemations årsstämma 2012 kommer äga rum den 25 april kl 18.00 i Summits lokaler på Hornsbruksgatan 23, Stockholm.

 

För ytterligare information, kontakta CFO Joachim Sandberg: joachim.sandberg@msab.com

Telefon +46 (0) 8 739 02 70

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Micro Systemation AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl 09.00.

 

Om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande leverantör av system för att utvinna och tolka information från mobila enheter (mobiltelefon, smart phone, gps, läsplatta med flera). Kunder finns främst inom polis- och rättsväsende, militär samt underrättelsetjänst. Bolaget grundades 1984 och har sedan starten varit inriktat på avancerad datakommunikation. Sedan 1998 har Micro Systemation i huvudsak sysslat med programvaruutveckling. 2004 lanserades Bolagets produkt XRY, vilken var ett resultat av nära samarbete med den svenska polisen, som på ett strukturerat och rättssäkert sätt ville kunna utvinna och analysera data från beslagtagna mobiltelefoner. XRY har sedan dess utvecklats till ett komplett verktyg för att utvinna och tolka information från mobila enheter och sålts till över 50 länder.

Dokument