Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB:s årsredovisning 2023

Regulatory

MSAB:s årsredovisning för 2023 finns nu publicerad på svenska och engelska på koncernens webbplats: www.msab.com  

Denna information är sådan information som MSAB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april, 2024, kl 13:00 (CEST).

 

Om MSAB:

MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

 

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gille, Styrelseordförande Tfn: + 46 70 825 0014
Tony Forsgren
, CFO e-post: tony.forsgren@msab.com