Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Detaljerad information om datahantering

Din integritet är viktig för oss

Detta dokument är ett komplement till MSAB: s sekretesspolicy och beskriver mer detaljerat MSABs datahantering, den rättsliga grunden för behandlingen och hur länge vi lagrar personuppgifterna.

Hur samlar MSAB in personuppgifter?

MSAB samlar in personuppgifter och annan information på olika sätt, inklusive när du väljer att:

  • registrera dig för våra prenumerationstjänster, till exempel ett nyhetsbrev;
  • registrera dig för att delta i våra utbildningar och seminarier;
  • delta i undersökningar eller fylla i ett formulär;
  • offline, till exempel när du besöker ett av våra kontor eller under telefonsamtal med säljare eller andra anställda på MSAB,
    på annat sätt interagera med MSAB, till exempel när du uttrycker intresse för våra produkter eller tjänster på en mässa, marknadsföringsevenemang eller andra personliga evenemang, eller via vår webbplats, eller när din organisation
  • köpa våra produkter och tjänster eller få support; eller
  • registrera och hantera MSAB -produktlicenser på vår MSAB -kundportal.
  • I vissa situationer kan vi också få information om dig från våra tredjepartspartners och leverantörer om din interaktion med dem.

För vilka ändamål hanterar vi personuppgifter?

Att tillhandahålla produkter och uppfylla våra åtaganden gentemot kunder, partners och leverantörer

Vi behandlar dina personuppgifter för att leverera produkter och/eller tjänster som din organisation har beställt av oss, inklusive för att ge information om nya versioner, uppdateringar, funktioner, utbildningsmöjligheter och bästa praxis.

Personlig information

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Kommunikation. Beställnings- och leveransinformation. Licensabonnemangsinformation, till exempel användarinformation för vår kundportal och det forensiska forumet.


Rättslig grund för behandling

Rättmässigt intresse: Behandlingen är nödvändig för att uppnå det legitima intresset för att uppfylla våra åtaganden gentemot kunder, partners och leverantörer och för att upprätthålla relationen.


Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna sparas för ändamålet så länge som det är nödvändigt för kontraktets genomförande och/eller så länge det finns en befintlig kund-, partner- eller leverantörsrelation.

Svara på förfrågningar, förfrågningar och ge information om MSAB och våra produkter och tjänster.

För att svara på dina förfrågningar och förfrågningar och ge information om MSAB och våra produkter och tjänster, till exempel potentiella kunder i samband med mässor, personliga möten eller när du besöker ett av våra kontor eller kontaktar oss via våra webbformulär eller chatt Ansökan.


Personlig information

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Kommunikation, till exempel detaljer om din fråga och vårt svar.


Rättslig grund för behandling

Rättmässigt intresse: Behandlingen är nödvändig för att uppnå det berättigade intresset att svara på förfrågningar och förfrågningar du initierar.


Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna sparas för ändamålet så länge det är nödvändigt för att hantera och svara på din begäran.

Kundsupport

För att ge dig support och svara på dina frågor om produkter och tjänster vi tillhandahåller din organisation, till exempel information om kablar, teknisk support och licensförnyelser.


Personlig information

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Kommunikation, till exempel detaljer om din supportfråga och vårt svar. Beställnings- och leveransinformation. Licensabonnemangsinformation, till exempel användarinformation för vår kundportal och det forensiska forumet.


Rättslig grund för behandling

Rättmässigt intresse: Behandlingen är nödvändig för att uppnå det legitima intresset för att uppfylla våra åtaganden gentemot kunder, partners och leverantörer och för att upprätthålla relationen.


Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna sparas för ändamålet så länge som det är nödvändigt för kontraktets genomförande och/eller så länge det finns en befintlig kund-, partner- eller leverantörsrelation.

Relevanta erbjudanden, produktinformation etc.

Håll dig informerad om MSAB -produkter, tjänster, funktioner, händelser och fallstudier som vi tror att du kommer att vara intresserad av, bjud in dig att delta i utbildning, seminarier och undersökningar, skicka relevant kommunikation som du har prenumererat på att få, till exempel nyhetsbrev, och följa upp kommunikationen.

Personlig information

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Kommunikation. Prenumerationsinformation. Användargenererad data i interaktion med oss, till exempel när du använder vår webbplats eller kommentarer du lägger till på våra sociala mediekonton.


Rättslig grund för behandling

Legitimt intresse: Behandlingen är nödvändig för att uppnå det legitima intresset att kommunicera med dig och din organisation. Samtycke: För vissa av bearbetningsaktiviteterna ber vi om ditt samtycke.


Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna sparas för ändamålet så länge det finns en potentiell eller befintlig kund-, partner- eller leverantörsrelation. Samtycke kan dras tillbaka när som helst.

För att hantera, utveckla och förbättra driften av MSAB, dess produkter, tjänster, webbplatser, portaler och applikationer och av säkerhets- och säkerhetsskäl.

Vi behandlar dina personuppgifter för interna administrativa ändamål som statistik och för att utveckla och förbättra driften av MSAB och dess produkter och tjänster. Detta inkluderar att generera rapporter och statistik för utvärdering av MSAB -erbjudanden, användning av produkter, tjänster, support och webbplatser, hantering av kundbas och marknadsundersökningar. För att uppdatera, komplettera, korrigera och vidta andra åtgärder för att behålla dina personuppgifter och andra uppgifter som vi behandlar är korrekta och relevanta.

För att upptäcka, undersöka och förhindra aktiviteter som kan vara kränkande, skadliga, skadliga, bedrägliga, kriminella och/eller bryta mot vår policy eller tillämpliga lagar, för att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, för att bedöma prestanda för våra webbplatser, portaler och andra applikationer och användning av dem .

Personlig information

Alla personuppgifter som anges under varje behandling.


Rättslig grund för behandling

Legitimt intresse: Behandlingen är nödvändig för att uppnå det legitima intresset att utveckla, förbättra och skydda vår verksamhet.


Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna bevaras för ändamålet under den period som krävs för att skapa en viss rapport, statistik eller annan begärd dokumentation och för att granska informationen, eller den period som krävs för att utreda en viss incident eller missförhållanden och för att granska informationen.

Ekonomi och redovisning

Av ekonomiska och redovisningsskäl, inklusive för att följa bokföringsreglerna.

Personlig information

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Kommunikation. Beställnings- och leveransinformation. Betalningsinformation.


Rättslig grund för behandling

Rättslig skyldighet och berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att efterleva juridiska skyldigheter och god praxis för journalföring.


Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna sparas för ändamålet så länge som krävs för att uppfylla lagkravet.

Lagstiftning efterlevs

För att följa och genomdriva tillämpliga lagkrav, förordningar, beslut och beslut från domstolar och myndigheter, för att skydda våra juridiska intressen och för att hjälpa registrerade att utöva sina dataskyddsrättigheter etc.


Personlig information

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Prenumerationsinformation. Kommunikation. Beställnings- och leveransinformation. Detaljer om genomförandet av ett avtal. Personuppgifter som krävs för att följa regler för exportkontroll och annan tillämplig lag.


Rättslig grund för behandling

Laglig skyldighet och berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att följa lagkrav, för att hantera alla registrerade begäranden, för att försvara, göra gällande och för att fastställa eventuella påståenden.


Hur länge lagras personuppgifterna?

Uppgifterna sparas för ändamålen så länge som krävs för att uppfylla lagkravet och om det är nödvändigt för att skydda våra juridiska intressen.